Zapraszamy do odwiedzania Biuletynu Informacji Publicznej Służb Komunalnych Miasta.

W BIP-ie SKM można znaleźć m.in. informacje o prowadzonych procedurach przetargowych, naborach na wolne stanowiska czy aktach prawnych dotyczących jednostki. 

BIP dostępny jest po kliknięciu tutaj.

bip skm