Dział Gospodarczy i Transportu Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim ma bardzo szeroki zakres wykonywanych prac. Do prac administracyjnych działu należą m.in:

  • prowadzenie i dokumentowanie procedur przetargowych dotyczące działu,
  • prowadzenie ewidencji i gospodarowanie zasobami materialnymi na stanie działu
  • realizowanie zamówień na materiały i surowce niezbędne do prowadzenia remontów i konserwacji oraz dla zapewnienia ciągłości prac dla innych działów,
  • prowadzenie gospodarki środkami transportowymi, częściami zamiennymi, paliwem oraz olejem,
  • zakup i prowadzenie dystrybucji materiałów biurowych i administracyjnych, odzieży roboczej i ochronnej, środków higieny osobistej i środków czystości, telefonów w ramach

Działowi podlega także sprzęt budowlany i inne jednostki transportowe, jak również warsztaty naprawcze w zakładzie, do których należą: warsztat samochodowy, warsztat ślusarsko-spawalniczy oraz stolarnia. Warsztaty te są odpowiedzialne za utrzymywanie środków transportowych w należytym stanie technicznym. Po przekształceniu Służb Komunalnych Miasta w jednostkę budżetową Dział Administracyjno-Gospodarczy został dodatkowo poszerzony o parkingi.

Sukcesywnie wykonywane są prace porządkowe na terenie zakładu i dokonywane są drobne naprawy na wszystkich obiektach usytuowanych przy ul. Marklowickiej. Nasi pracownicy w sezonie grzewczym obsługują w ruchu ciągłym (zmianowo) kotłownię.

Pracownicy działu wykonują szereg różnych prac budowlano-remontowych, m.in: utrzymywanie obiektów zaplecza, remont wiat przystankowych, remont elementów małej architektury, wykonywanie prace przy przetwarzaniu gruzu betonowego i odpadów budowlanych na kruszywa nadające się do podbudów drogowych wykorzystanych przez Dział Drogowy Służb Komunalnych Miasta na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Pracownicy działu Administracyjno-Gospodarczego pełnią dyżury domowe w zakresie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców miasta, a także widoczna jest obecność w zakresie pomocy gospodarczej w innych jednostkach budżetowych, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz Urząd Miasta.

Kierownik Działu Gospodarczego 9i Transportu –inż. Muczyń Gracjan