Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim działają jako jednostka budżetowa utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXVI/265/08 z dnia 28.08.2008 roku w wyniku przekształcenia przez likwidacje zakładu budżetowego.