Kadra Kierownicza
Dyrektor Zakładu Sabina Wuwer
Główna Księgowa Zofia Musiolik
Dział Drogowy Marek Jurczyk
Dział Zieleni i cmentarz komunalny Lucyna Pluta

Dział Oczyszczania i PSZOK

Joanna Staniczek