Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim zajmują się utrzymaniem dróg miejskich. Prace tego typu realizowane są przez Dział Drogowy jednostki.

Do zadań pracowników SKM należą:

  • remonty i modernizacja dróg, placów i chodników,
  • utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
  • roboty remontowo-budowlane,
  • roboty ziemne, kanalizacyjne,
  • utrzymanie infrastruktury liniowej - sieci kanalizacyjnych i rowów odwadniających, utrzymanie przepustów, mostów.

Wśród ostatnich drogowych realizacji Służb Komunalnych Miasta znalazły się m.in.:

  • remont chodnika na ul. Mieszka,

chodnikmieszka2

 

  • przebudowa ul. Wysokiej,

wysoka

 

  • budowa specjalnej strefy „Pożegnaj i odjedź” przy budynku Zespołu Szkół nr 2,

zmianastrefa

 

  • budowa drogi dojazdowej do kościoła pw. św. Wawrzyńca.

drogakosciol1