Oczyszczanie

PSZOK

PSZOK to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest miejscem na terenie miasta, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgromadziliśmy najważniejsze informacje i przygotowaliśmy dla mieszkańców przewodnik na temat punktu.