Wiadomości

Deklaracja dostępności

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.skm.wodzislaw-slaski.pl.