Akty prawne

Regulamin organizacyjny

Organizację i zasady funkcjonowania Służb Komunalnych Miasta określa regulamin organizacyjny.