Cmentarz Komunalny

Służby Komunalne Miasta administrują Cmentarzem komunalnym. Miejska jednostka wykonuje takie zadania na rzecz użytkowników cmentarzy jak:

  • przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o miejsce na urządzenie grobu,
  • przyjmowanie opłat cmentarnych,
  • prowadzenie związanej z tym ewidencji grobów i uprawnionych osób, mających prawo do grobu oraz dokumentacji cmentarza,
  • utrzymanie porządku, w tym dróg dojazdowych i dostępu do pól grzebalnych,
  • planowanie, zakładanie i utrzymanie roślinności i zieleni oraz niezbędnych urządzeń dla użytkowników (np. zbiorników na śmieci), zapewnienie dostępu do instalacji wodnej i sanitarnej,
  • kopanie i zasypywanie grobów,
  • obsługa pogrzebów i piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
  • piecza nad bezpieczeństwem osób i mienia na terenie cmentarza,
  • wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza.

Szukasz kontaktu? Nr tel. cmentarza komunalnego to 601 706 093.

Cennik opłat na cmentarzu kliknij tutaj

Chcesz sprawdzić, czy na wodzisławskim cmentarzu komunalnym znajduje się grób zmarłych, którego szukasz? Chcesz zlokalizować grób przy pomocy mapy? A może sprawdzić, czy dziś przypada rocznica śmierci danego zmarłego? Kliknij tutaj. To link do witryny cmentarza w ramach GROBONET 2.6.

Przetwarzanie danych osobowych dysponentów grobów prowadzone jest w celu zapewnienia prawidłowej pieczy nad grobem (kliknij tutaj - dokument otwiera się w nowym oknie)