Dyrekcja

Dyrektor

Dyrektorem Służb Komunalnych Miasta od 1 kwietnia 2020 r. jest Bożena Jedynak-Turakiewicz.