Dyrekcja

Dyrektor

Dyrektorem Służb Komunalnych Miasta od 1 sierpnia 2018 r. jest Sabina Wuwer, która wcześniej nadzorowała dział zajmujący się utrzymaniem zieleni.