PSZOK

PSZOK to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest miejscem na terenie miasta, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Zgromadziliśmy najważniejsze informacje i przygotowaliśmy dla mieszkańców przewodnik na temat punktu.

UWAGA!!!

 

"W związku z inwentaryzacją i konserwacja urządzeń w dniach od 23.12.2023 (tj. sobota) do 01.01.2024 (tj. poniedziałek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – będzie nieczynny."

 

 

 UWAGA!!!

Mając na uwadze organizację pracy i zachowanie porządku na terenie Pszoku, jednorazowo wpuszczane będą maksymalnie trzy transporty.

 

 

Miasto ma obowiązek zapewnienia czystości i porządku oraz warunków niezbędnych do ich utrzymania – dlatego w Wodzisławiu Śląskim dostępny jest PSZOK. To miasto decyduje o sposobie organizacji i zakresie działania punktu.

Pamiętaj, że PSZOK musi gwarantować łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców i przyjmować minimum takie odpady komunalne jak:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

PSZOK w Wodzisławiu Śląskim - gdzie?

W Wodzisławiu Śląskim PSZOK działa od 1 lipca 2013 roku. Punkt znajduje się na terenie Służb Komunalnych Miasta przy ul. Marklowickiej 21 F. To tam przyjmowane są (w ramach stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli tzw. "podatek śmieciowy”) selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie naszego miasta.

Godziny otwarcia

PSZOK w Wodzisławiu Śląskim jest czynny:

Poniedziałek - nieczynne
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa - nieczynne
Czwartek 8.00 - 18.00
Piątek 8.00 - 15.00
Sobota 9.00 - 13.00
Niedziela - nieczynne

 

Jakie odpady przyjmuje PSZOK w Wodzisławiu Śląskim?

 • odpady biodegradowalne
 • odpady zielone (odpady z pielęgnacji drzew, krzewów, trawa, liście, odpady z konserwacji terenów zielonych),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (kwasy, zasady, w zabezpieczonych opakowaniach z tabliczką znamionową bądź informacja o tym, co to za substancja),
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny),
 • zużyte opony (8 sztuk na rok – osobowe)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz budowlany betonowy, zmieszany gruz betonowy ceglany i ceramiczny, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, armatura łazienkowa - bez elementów metalowych i plastikowych, rynny, rury, styropian, ondulina, wełna mineralna, papa odpadowa, okna, ramy okienne zbrojone i rozbrojone, wkłady okienne, szkło okienne) – 800 kg na trzy lata,
 • odzież i tekstylia,
 • odpady opakowaniowe ze szkła (szkło gospodarcze),
 • papier i tektura,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne (odpady opakowaniowe plastikowe oraz twardy plastik wielkogabarytowy np. stoły i krzesła ogrodowe, duże plastikowe zabawki dziecięce itp.), metale
 • odpady niebezpieczne (zużyte oleje, opakowania po zużytych olejach, puszki, kanistry, opakowania pod ciśnieniem – dezodoranty i butelki po piance, puszki po farbach, lepiku, opakowania z zawartością farby),
 • baterie,
 • akumulatory.

Jakich odpadów nie przyjmuje PSZOK?

 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały izolacyjne niebezpieczne (eternit, azbest),
 • odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
 • odpady zielone, które ze względu na skład lub stan nie nadają się do kompostowania,
 • kompost z przydomowych kompostowników, odpady budowlane i rozbiórkowe wymieszane z odpadami komunalnymi lub z innymi odpadami zbieranymi selektywnie.

Ograniczenia ilościowe

Na odpady remontowo–budowlane oraz opony zostały wprowadzone ograniczenia ilościowe. Odpady powyżej tego limitu przyjmowane są za dodatkową opłatą.

Kto może przekazać odpady do PSZOK?

Odpady mogą być przekazywane do PSZOK przez: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców tych nieruchomości, którzy złożyli w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub mieszkańców tych nieruchomości. W praktyce chodzi o każdego, kto mieszka w domu, mieszkaniu, wynajmuje je, dzierżawi, złożył w urzędzie deklarację i płaci podatek (nie mówimy tu o firmach, tylko o osobach fizycznych). Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest zobowiązana okazać dokument tożsamości, potwierdzający imię, nazwisko oraz adres, a także podpisać stosowne oświadczenie; podmioty transportujące odpady do PSZOK w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych osób (po okazaniu pisemnego upoważnienia do transportu odpadów).

Jak posegregować odpady?

Dostarczane odpady powinny być przede wszystkim posegregowane i zabezpieczone przed mieszaniem się, wylewaniem itp. W zależności od rodzaju odpadu, charakteru i miejsca składowania  mogą być w workach pudłach, beczkach, luzem.

Masz pytanie odnośnie do PSZOK?

Dodatkowe informacje dotyczące PSZOK można uzyskać pod numerami telefonów: 32 45 55 193 (wew. 35), mail: pszok@skm.wodzislaw-slaski.pl.

Do pobrania

Regulamin PSZOK: kliknij tutaj

Cennik odpadów ponadlimitowych:  kliknij tutaj

Upoważnienie do oddania odpadów: kliknij tutaj

Podział odpadów przyjmowanych w limitach z posesji zamieszkałych: kliknij tutaj