Rachunek bankowy

Rachunek bankowy Służb Komunalnych Miasta to:

Bank PEKAO SA 64 1240 4357 1111 0010 3971 2746