Regulamin organizacyjny

Organizację i zasady funkcjonowania Służb Komunalnych Miasta określa regulamin organizacyjny.

Regulamin organizacyjny - kliknij tutaj, by pobrać