RODO

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności przypominamy cele i zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

Administratorem danych osobowych są Służby Komunalne Miasta z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 21.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Służbach Komunalnych, jest niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?

Dzięki zmianom w przepisach mogą Państwo:

  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będą Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Służby Komunalne, co do zasady nie udostępniają osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiadają ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Służb Komunalnych, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Służb Komunalnych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Służby Komunalne przechowują dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie - do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

Służby Komunalne wyznaczyły inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie (adres: Służby Komunalne Miasta, ul. Marklowicka 21, 44-300 Wodzisław Śląski) lub pocztą elektroniczną (adres: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.