Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Służb Komunalnych Miasta przedstawia się następująco: