Struktura

Działy

Strukturę organizacyjną Jednostki - Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim tworzy: 1) Dyrektor 2) Dział Administracyjno- Gospodarczy 3) Dział Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Oczyszczania Miasta 4) Dział Zieleni Miejskiej