Wiemy, kto zajmie się bezdomnymi zwierzętami

Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt "Koty, Psy i My" przez kolejny rok będzie wspierać zadanie publiczne miasta w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych.

Dokładniej: organizacja będzie wspomagać miasto w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności działań mających na celu ograniczenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie miasta oraz pomoc bezdomnym zwierzętom przebywającym w przytulisku na terenie Służb Komunalnych Miasta w 2019 r.

Do Urzędu Miasta złożona została tylko jedna oferta, właśnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt "Koty, Psy i My". Wysokość dotacji przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania w tym roku wynosi 50 tys. zł.

Zarządzenie w tej sprawie wydał prezydent miasta Mieczysław Kieca (kliknij tutaj).